VAD ÄR SHAMANISM?
Shamanism är den äldsta kunskapen om universums dolda krafter, en praktiserad och välbevarad kunskap om den helande och hälsosamma vägen – hjärtats väg – i samklang med naturens krafter – den universella kraften

Ordet shaman härstammar från tungiska språket (Ewenken, ett folkslag i Sibirien) och betyder ”vetande”.

En väsentlig aspekt inom shamanism är trans.

Shamanism har varit utbrett över hela jordklotet. Än idag är den levande i många kulturer. En shaman känner till naturens lagar och kan förbinda och förena sig med den universella kraften. Genom tiderna har en shaman haft olika roller som helare, rådgivare, präst, läkare, lärare, psykoterapeut, berättare, ceremoniella ledare.

Med hjälp av trumman, en av shamanens hjälpmedel, sång och dans, försätter shamanen sig i trans och går bortom den fysiska materiella världen, träder in i den parallella världen, bortom tid och rum. Han kommer i kontakt med andevärlden och kraftdjuren och är en medlare och sändebud mellan dessa världar.

Med dessa urgamla tekniker kan du få möjlighet att kunna ta stegen vidare på den väg du befinner dig på, kunna stå mer i din kraft och sanning och leva din dröm. Du väljer att gå hjärtats väg, hela och jorda dig själv och din relation till hela universum.