YOGA
Jag hälsar dig varmt välkommen till Sivananda Yoga som är en syntes av de fyra stora yogavägar, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha och Raja Yoga, som var och en ger en möjlighet till ett ökat medvetande och andligt växande.

Yogans mål är att hitta i vårt eget centrum. Yoga visar oss vägen hur vi kan förhålla oss till vår omvärld. Att känna och sprida frid, leva i harmoni med sig själv och uppleva livets helhet är grundläggande.

Varje Yogalektion består av pranayamas (andningsövningar) surya namaskar (solhälsningen) en systematisk följd av asanas (fysiska positioner) och djup avslappning.

Sivanandayoga följer fem grundprinciper:
- rätt träning (asanas)
- rätt andning (pranayama)
- rätt avslappning (savasan)
- rätt kost (lakto-vegetarisk)
- positivt tänkande och meditation (vedanta och dhyana)

Yoga enligt Sri Swami Sivananda och Swami Vishnu-Devananda

En väg till frid och harmoni"Så kärlek, skörda frid...Så meditation, skörda visdom.”
Swami Sivananda