VAD ÄR KBT?
Kognitiv Beteendeterapi, (KBT), är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapeutisk behandlingsmetod, som innebär att man arbetar med att förändra tanke- känslo- och handlingsmönster som inte är välfungerande och kan därför leda till psykisk ohälsa.

Målet med kognitiv samtalsterapi är att öka din förståelse och medvetenhet om vem Du är och utifrån det få stöd och verktyg för att göra medvetna val om hur Du vill leva ditt liv.

Metoden baseras på en respektfull, jämlik och positiv människosyn och har på vetenskapliga grunder visat sig fungera för de flesta psykiska problemen.

Det är en behandlingsform även för Dig som helt enkelt vill lära dig att varva ner och öka Din livskvalitet genom att bli mer närvarande och accepterande till livet i största allmänhet.

Förmågan att vara i nuet (medveten närvaro/mindfulness) och förmågan att acceptera blir viktiga inslag i behandlingarna.

Medveten närvaro/mindfulness handlar om att träna oss på att kunna stanna upp och observera vad som händer inuti och utanför oss utan att värdera, analysera och döma.

Om vi är mer närvarande i nuet, ger det oss helt andra valmöjligheter i olika situationer i vårt liv.

KBT är en effektiv behandlingsmetod som är lämplig när Du upplever ångest, panik, är nedstämd, lider av depression, fobier, tvångssyndrom, stressrelaterade problem, har ätstörningar, kroniska smärtor, sömnstörningar, huvudvärk, missbruksproblem, är i ett kris- och sorgearbete.