YOGANS DOLDA KRAFT
Yogaretreaten och medveten närvaro ger dig en möjlighet att dra dig tillbaka från vardagen, stanna upp i tillvaron, uppleva den gudomliga anden inom dig och komma i kontakt med den, praktisera tystnad och vara i Nuet. Förenat i hjärtat kommer medvetandet hitta ro och du kommer att erfara hur du stanna upp i din sanna natur.

Yoga lär oss att vi redan äger en källa till visdom inom oss, där vi kan hämta näring ifrån när vi får sinnet att stanna upp.

Du kommer att utöva och uppleva yoga i sin helhet, walk i silence, samt några shamanska metoder i en underbar miljö och en rofylld atmosfär.

Tid: 26-28 april 2024
Plats: Ängshyddan Bed&Breakfast Yngsjövägen 462  Yngsjö (5km söder om Åhus)
Ledare: Gerti Förster

Kostnad:
4890 SEK varav 890 SEK i bindande anmälningsavgift, (ej avbokad kurs 7 dagar före kursstart debiteras fullt),resterande belopp betalas senast en vecka innan retreaten startar på plusgiro 1557942-8 (ange kurs och namn)


 
Vid anmälning och för mer information, var vänlig kontakta mig

Gerti Förster
Tel. +46(0)709 90 97 96
sunshine@seaside.se