KBT SAMTAL
- Känner du dig nedstämd, orolig eller upplever ångest?
- Upplever du stress och har svårt att sova?
- Lider du av utmattning, ångest eller depression?
- Lider du av ätstörningar eller har fobier?
- Befinner du dig i en livskris, sorgeprocess eller har relationsproblem?
- Vill du få en möjlighet att utveckla dig vidare?

Då är du varmt välkommen till samtal.
OBS! Nu erbjuder jag även samtal via telefon.

Samtalen sker inledningsvis en gång i veckan.
Samtalstid är ca. 50-60 min.
Terapin omfattar normalt 5-20 tillfällen beroende på problemställningen.

Tid:enligt överenskommelse
Kostnad: 980 SEK
OBS: Uteblivet samtal debeteras fullt.

Plats: LOTUS-School of Life  
Göteborgsv.6  432 45 Varberg

hur går ett samtal till?

Samtalet förs i aktiv dialogform mellan klient och terapeut.

I terapin får klienten hjälp med att kartlägga gamla inlärda negativa mönster av tankar, känslor, kroppsupplevelser och beteenden och hur dessa hänger ihop med tidiga livsregler och uppfattningar.

Hemuppgifter som finns mellan sessionerna bidrar till att göra klienten till en aktiv deltagare i behandlingen.


Vid anmälning och för mer information, var vänlig kontakta

Gerti Förster
Tel. +46(0)709 90 97 96
sunshine@seaside.se