VAD ÄR YOGA?
Yoga är ett sätt att leva, ett allomfattande system för att skola och förena kroppen, sinnet och själen.

Yoga har sitt ursprung i Indien och betraktas som en helig vetenskap om livet. Ordet Yoga som härstammar från sanskrit betyder "förening".
En förening mellan kroppen, sinnet och själen samt med den stora anden. För att människan ska utvecklas i sin helhet måste dessa krafter vara i jämnvikt.
Yoga är inte enbart en fysisk träningsform, utan en filosofi som lär oss konsten att leva.

Med yoga återförenar du det individuella jaget med det rena medvetandet i hjärtat.

Alla kan utöva yoga, oavsett ålder och kondition, man som kvinna, ung som gammal, sjuk som frisk. Yogan kommer att få dig att må bra/bättre.

Medveten närvaro (mindfulness) är ett centralt begrepp inom yoga som betyder att vara uppmärksam och närvarande i stunden i allt du gör.

De fyra huvudvägarna:

- Karma Yoga:   Handlingens väg
- Jnana Yoga:    Visdomens väg
- Bhakti Yoga:    Kärlekens väg
- Hatha - Raja Yoga:  Vetenskapliga vägen om fysisk och psykisk kontroll


Hatha-och Raja-Yogas åtta grenar (ashtanga):

Yamas            -    Begränsningar, avhållsamhet

Niyamas          -  Diciplin som uppmuntrar positiva egenskaper

Asanas            -    Kroppsställningar/positioner

Pranayamas    -     Reglering av andningen

Pratyahara       -     Stilla sinnet, tillbakadragande av sinnena från yttre objekt

Dharana           -    Koncentration

Dhyana             -     Meditation

Samadhi           -   Högre medvetande, bortom tid och rum

 

 
” Peace of mind is happiness
Yoga shows the way”

Swami Vishnu - Devananda